Quảng cáo sáng tạo
2018
2017
2016
2015
2014
11/06/2014
Chị Diệu Anh Phạm “Giới sáng tạo trẻ Việt Nam cần mạnh dạn tranh tài và vươn ra khu vực”
27/05/2014
"Trưởng thành từ cạnh tranh" cùng Cuộc thi Vietnam Young Spikes 2014
2013
2012