Những mẫu quảng cáo sáng tạo trong năm

1. “Feeding Your Cat’s Instincts”: Là quảng cáo mới nhất của Anh, quảng cáo thức ăn cho mèo Whiskas.

2. Quảng cáo tuyệt vời cho dịch vụ lắp ráp của IKEA’s:

3. Quảng cáo Knacki Sausages:

4.Cửa hàng Harvey Nichols được biết đến với huyền thoại bán hàng sáng tạo của họ:

5.

6.Quảng cáo hài hước:

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Nguồn Chiến lược Marketing