Marketer Phương Quyên
Phương Quyên

Content Executive @ Brands Vietnam

Hướng dẫn đăng ký dự thi Spikes Asia 2024

Spikes Asia chính thức nhận bài dự thi từ ngày 28/10/2023 đến hết ngày 1/2/2024. Dưới đây là quy trình và thông tin về hồ sơ cần thiết để marketer có thể đăng ký dự thi hiệu quả.

Hiện tại, Spikes Asia cung cấp 3 bộ cẩm nang (Entry Kit) để hướng dẫn các marketer đăng ký dự thi một cách chi tiết. Cụ thể:

  • Entry Kit 1: Cung cấp thông tin về các hạng mục lớn và hạng mục con của Spikes Asia, các tiêu chí chấm của Ban giám khảo, những yêu cầu về phần nộp đính kèm…
  • Entry Kit 2: Nơi tải mẫu điền thông tin mô tả chiến dịch dự thi.
  • Entry Kit 3: Cung cấp thông tin về thể lệ, điều khoản và điều kiện cũng như cách thức chấm các hạng mục đặc biệt.

Bên cạnh những đổi mới về hạng mục, Spikes Asia 2024 bổ sung câu hỏi về bối cảnh văn hóa trong phần thông tin chiến dịch giúp các marketer thể hiện được hiệu quả và sức ảnh hưởng của chiến dịch qua lăng kính văn hóa.

Dưới đây là ba bước đăng ký dự thi được bà Joana Inácio – Đối tác giải thưởng Spikes Asia 2024 chia sẻ.

Bước 1: Xác định hạng mục dự thi

Đầu tiên, marketer cần nắm rõ thông tin thể lệ dự thi ở Entry Kit 3 mà Spikes Asia cung cấp. Sau đó, xem danh sách các hạng mục dự thi ở Entry Kit 1. Để xác định hạng mục phù hợp, các marketer cần xem xét hai yếu tố quan trọng sau:

Một là, xác định những yếu tố đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch, đó là kể chuyện qua hình ảnh (visual storytelling), thiết kế đổi mới (innovative design) hay chiến lược sáng tạo (creative strategy). Việc liệt kê các nhân tố quan trọng làm nên chiến dịch sẽ giúp marketer chọn được một hoặc nhiều hạng mục lớn phù hợp để dự thi.

Hai là, khi chọn hạng mục con, cần hiểu rõ mục tiêu và điểm sáng nhất trong chiến dịch. Các marketer nên liệt kê ra những con số hay cột mốc chiến dịch cần đạt và đâu là phần thành công nhất của chiến dịch đó.

Bước 2: Điền thông tin chiến dịch

Sau khi xác định hạng mục, người đăng ký tiến hành tạo tài khoản trên trang dự thi của Spikes Asia. Để chuẩn bị tốt nhất, các marketer có thể tải mẫu điền thông tin chiến dịch ở Entry Kit 2 và điền trước một bản nháp.

Spikes Asia yêu cầu một bản mô tả với mỗi chiến dịch dự thi, đảm bảo cung cấp các thông tin chính gồm: mục tiêu, tóm tắt quá trình thực thi, kết quả và bối cảnh văn hóa. Hãy hoàn thiện phần thông tin mô tả chiến dịch sao cho dễ hiểu với các giám khảo vì họ sẽ xem xét sự liên kết giữa mục tiêu ban đầu vào kết quả cuối cùng của chiến dịch. Nếu một chiến dịch tham gia nhiều hạng mục, các marketer nên thay đổi phần mô tả sao cho thể hiện được sự phù hợp của chiến dịch với từng hạng mục.

Ngoài ra, hãy tận dụng câu hỏi bối cảnh văn hóa để cung cấp bức tranh toàn cảnh về tinh thần văn hóa giữa thị trường, thương hiệu và chiến dịch dự thi. Khi đã có ý tưởng về bản mô tả chiến dịch, hãy tham khảo website Spikes Asia và Báo cáo Sáng tạo Spikes Asia 2023 để hiểu thêm đặc điểm những dự án đạt giải trong từng hạng mục.

Bên cạnh bản mô tả, tùy vào hạng mục mà các chiến dịch sẽ được yêu cầu cung cấp các phần nộp bổ sung (bắt buộc và không bắt buộc) khác nhau. Các marketer xem Entry Kit 1 để tham khảo đầy đủ thông tin về những phần bổ sung này.

Bước 3: Xem lại và hoàn thiện

Sau khi hoàn thiện bản nháp, các marketer hãy kiểm tra lại những chi tiết nhỏ và những phần còn trống trong mẫu điền thông tin. Cố gắng làm rõ mục tiêu chiến dịch với các giám khảo ngay từ đầu và dùng phần còn lại trong bản mô tả cũng như các phần nộp kèm theo để minh họa cách chiến dịch đạt những mục tiêu đó ra sao.

Ngoài ra, xem xét phần nộp bổ sung để giúp các giám khảo hiểu rõ về toàn cảnh chiến dịch. Dưới đây là một phần bổ sung bắt buộc của nhiều hạng mục: Ảnh minh họa tóm tắt chiến dịch, bao gồm hình ảnh và phần mô tả tiếng Anh tóm tắt chính xác về bối cảnh, mục tiêu, thực thi và kết quả.

Ban giám khảo yêu cầu các marketer đính kèm ảnh này nhằm cung cấp một bức tranh tổng quan và dễ hiểu về chiến dịch. Ngoài ra, dù không bắt buộc nhưng ban giám khảo cũng khuyến khích các chiến dịch nên được đính kèm video case study. Vậy nên nếu nguồn lực cho phép, các marketer hãy cân nhắc thêm vào bài dự thi một video dưới 2 phút, bao hàm đủ các phần quan trọng của chiến dịch và yếu tố bối cảnh văn hóa.

Sau khi đăng tải những phần cần thiết theo yêu cầu, các marketer có thể hoàn tất phần đăng ký. Lưu ý rằng sau khi hoàn tất, các marketer sẽ không thể thay đổi bất kỳ chi tiết nào nên hãy đảm bảo mình hoàn toàn hài lòng với bài dự thi trước khi kết thúc.

Xem chi tiết video hướng dẫn cách thức đăng ký dự thi của Spikes Asia.

Cổng đăng ký dự thi của Spikes Asia sẽ mở từ ngày 28/10/2023 đến 1/2/2024. Xem thêm tại đây để cập nhật thông tin chi tiết về giải thưởng.