Unilever
2022
27/07/2022
Data Station #29 – Kantar Brand Footprint 2022: Vinamilk, Unilever, và Masan Consumer là 3 NSX dẫn đầu ngành FMCG
2021
21/06/2021
Gender in Marcom #2 - Chị Mai Tuyết: “Đôi khi marketer vô tình góp phần gia tăng bất bình đẳng giới”
2020
2019
20/06/2019
Các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 2019
2018
2017
2016
11/11/2016
Xây dựng “cỗ máy insight”: Unilever đã khám phá những sự thật ngầm hiểu như thế nào? (Phần 1)
2015
28/10/2015
Phân tích chiến dịch thắng giải vàng tại The Smarties Awards 2015: Sunsilk “Ngôn ngữ tóc”
27/03/2015
Giám đốc Marketing & Truyền thông toàn cầu của Unilever nói về quy trình hoạch định mới lấy media làm trọng tâm
2014
02/11/2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
18/02/2014
[Case-study] CloseUp "Walk of Love": Đại lộ tình yêu đầu tiên của Việt Nam
2013
13/11/2013
Tiết lộ đội ngũ “truyền cảm hứng” tại Young Marketers Elite Development Program khóa đầu tiên
26/07/2013
Review: Close Up "Tìm em nơi đâu" - Mổ xẻ một case-study về Viral Marketing
27/05/2013
Chiến dịch AXE Apollo: Marketing làm điều "phi thường"
07/05/2013
"Chat" với anh Nguyễn Đình Toàn
2012