Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever tại Việt Nam

Năm 2010, tập đoàn Unilever công bố Chiến lược phát triển mới, qua đó Unilever cam kết kinh doanh theo những phương thức mới, nhằm giúp tập đoàn phát triển lớn mạnh gấp đôi, đồng thời giảm tác động đối với môi trường và tăng cường ảnh hưởng xã hội tích cực.

Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever do Chủ tịch tập đoàn Unilever toàn cầu, ông Paul Polman, công bố lần đầu tiên vào cuối năm 2010, chính là kim chỉ nam để Unilever hoàn thành những cam kết trong Chiến lược mới và để tập đoàn và các nhãn hàng của chúng tôi phát triển một cách bền vững.

Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever là một kế hoạch hành động đột phá và xuyên suốt từ toàn bộ chuỗi cung ứng đến tất cả mọi bộ phận trong tập đoàn Unilever toàn cầu, hướng đến ba mục tiêu chính trên toàn cầu, tính đến năm 2020:

  1. Phát triển tập đoàn lớn mạnh gấp đôi, đồng thời giảm ½ tác động đối với môi trường
  2. Sử dụng 100% nguyên liệu nông sản thô từ nguồn nguyên liệu bền vững
  3. Giúp hơn 1 tỷ người trên thế giới cải thiện vệ sinh, sức khỏe và điều kiện sống

Triển khai Kế hoạch Phát triển Bền vững của Unilever tại Việt Nam, vào tháng 9 năm 2011, Unilever Việt Nam đã chính thức công bố các mục tiêu bền vững của mình trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 nhằm thực hiện cam kết góp phần nâng cao cuộc sống của người dân Việt Nam, trở thành một công ty được yêu mến nhất tại Việt Nam:

  • Cam kết cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe cho 20 triệu người dân Việt Nam
  • Giảm thiểu tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, tập trung vào việc tiết kiệm nước, giảm thiểu chất thải và giảm thiểu tiêu phí nguyên liệu
  • Góp phần nâng cao điều kiện sống cho hàng triệu người dân Việt Nam cùng với sự tăng trưởng của Unilever.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động tại Việt Nam,Unilever đã cam kết giúp người dân Việt Nam cải thiện cuộc sống thông qua kết quả tăng trưởng kinh doanh vững chắc, đóng góp vào sự phát triển kinhtế, xã hội của đất nước, cũng như việc liên tục đầu tư vào những chương trình phát triển xã hội, cộng đồng, và những nỗ lực trong công tác bảo vệ môi trường.Unilever Việt Nam đã thực hiện những cam kết đó thông qua chương trình hợp tác với chính phủ,các tổ chức phi chính phủ, các đơn vị đối tác và khách hàng của mình,cũng như thông qua những đóng góp to lớn của các nhân viên Unilever tại Việt Nam.

Đó chính là nền tảng giúp Unilever Việt Nam đạt được những mục tiêu và cam kết của Kế hoạch Phát triển Bền vững tại Việt Nam, giúp công ty tăng trưởng manh mẽ, góp phần thực hiện cam kết cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam.

Nguồn Unilever