Unilever Việt Nam tổ chức ngày hội “Viso - Áo trắng mới, khởi đầu mới”

Ngày 30 tháng 8, tại sân 4A - Nhà Văn Hóa Thanh Niên Tp. HCM hơn 1.500 tình nguyện viên đã tham gia ngày hội thu gom và giặt sạch áo trắng đồng phục cũ tặng cho các em học sinh, sinh viên. Cũng tại đây, Ban tổ chức đã tiến hành trao tặng học bổng cho những em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi đầu tiên giúp động viên khích lệ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em trước thềm năm học mới. Đây là một trong những hoạt động cam kết trong chương trình Quỹ “Viso - Áo trắng mới khởi đầu mới” do công ty Unilever Việt Nam, nhãn hàng Viso và Vụ Giáo dục Trung học phối hợp cùng Thành Đoàn TP.HCM triển khai từ 01.08.2014. Chương trình đã cam kết trao tặng quỹ học bổng 2 tỷ đồng và tiếp nhận, giặt sạch 100.000 áo đồng phục trắng trong 3 năm từ 2014 -2017.

Sau 1 tháng phát động chương trình, Ban Tổ Chức đã nhận được 20.000 áo trắng đồng phục do các em học sinh và phụ huynh gửi tặng sẵn sàng chờ giặt sạch trước khi trao tặng cho các em học sinh sinh viên vượt khó học giỏi.

Hơn 1500 tình nguyện viên đã tham gia giặt sạch áo trắng đồng phục để tặng cho học sinh nhân dịp năm học mới.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư