Unilever Việt Nam – Sau 2 Năm thực hiện kế hoạch phát triển bền vững

Ngày 11/12/2013 tại Hà Nội Công ty Unilever Việt Nam đã công bố báo cáo cập nhật hai năm thực hiện Kế hoạch Phát triển bền vững tại Việt Nam.

Từ khi chính thức công bố các mục tiêu bền vững của mình trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020, Công ty Unilever Việt Nam luôn coi Kế hoạch Phát triển bền vững tại Việt Nam là trọng tâm và kim chỉ nam cho chiến lược phát triển kinh doanh của công ty. Sau hai năm thực hiện, công ty đã đạt được những thành tựu to lớn ban đầu trên cả 3 lĩnh vực trọng tâm của kế hoạch: Cải thiện vệ sinh và sức khỏe, giảm thiểu chất thải – tiết kiệm nước và nâng cao điều kiện cuộc sống thông qua chương trình hỗ trợ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo kinh doanh.


Theo đó, đã có 7 triệu người được hưởng lợi trực tiếp và 19 triệu người hưởng lợi gián tiếp thông qua các chiến dịch giáo dục thay đổi nhận thức, hành vi và cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe; Tiết kiệm 248 triệu m3 nước sạch từ việc sử dụng Comfort một lần xả; Thu mua 16.000 tấn chè đạt chất lượng bền vững và hơn 20.000 hộ gia đình đã được tiếp cận nguồn vốn tài chính vi mô với tổng số tiền giải ngân lên đến 100 tỉ đồng, giúp phát triển kinh doanh, tăng thu nhập và tạo việc làm. Từ những việc làm thiết thực này, Unilever Việt Nam trở thành một trong những công ty được yêu mến nhất tại Việt Nam.

Nguồn Doanh Nhân Online