Brand Guidelines ấn tượng của Kem Wall’s

Tài liệu đưa ra những quy định chi tiết về cách sử dụng logo, font chữ, màu sắc và phong cách thương hiệu của kem Wall's. Tài liệu cũng hướng dẫn cách sử dụng các yếu tố thương hiệu này như thế nào để đảm bảo sự nhất quán và nhận diện thương hiệu của Wall's. Marketer có thể tham khảo để xây dựng Brand Guideline cho thương hiệu của mình.

Nội dung của tài liệu:

 • Introduction To The Brand
 • Brand Identity
  • Logo architecture
  • Photography
  • Colour palette
  • Typography
  • Tone of voice
  • Ingredients splashes
  • Illustration
  • Artwork files