Điểm sáng PPP của Unilever Việt Nam

Chúng tôi rất tự hào khi trở thành doanh nghiệp tiên phong tại Việt nam trong việc thực hiện các chương trình hợp tác công tư (PPP) về phát triển bền vững.

Đó là khẳng định của ông JV.Raman, Chủ tịch Unilever Việt Nam, tại buổi công bố kết quả 2 năm thực hiện Kế hoạch Phát triển Bền vững tại Việt Nam.


Đại diện Ban lãnh đạo Unilever cập nhật những thành tựu của Kế hoạch Phát triển Bền vững sau 2 năm triển khai tại Việt Nam.

Unilever Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực ban đầu trên cả 3 lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch gồm cải thiện vệ sinh và sức khỏe, giảm thiểu chất thải & tiết kiệm nước, nâng cao điều kiện cuộc sống thông qua chương trình hỗ trợ tài chính vi mô cho phụ nữ nghèo kinh doanh. Ngoài việc triển khai Kế hoạch Phát triển Bền vững với các cơ quan của Chính Phủ Việt Nam, Unilever còn xúc tiến bằng các thỏa thuận hợp tác chiến lược với các tổ chức phi chính phủ cũng như các đối tác kinh doanh và khách hàng tại Việt Nam.

Chính mối quan hệ hợp tác chặt chẽ này cũng cho thấy bề dày hoạt động kinh doanh có trách nhiệm của Unilever đối với cộng đồng từ trước đến nay, tạo nền tảng giúp Công ty có thể đạt được các mục tiêu và cam kết vững chắc trong hoạt động kinh doanh của mình tại Việt Nam trong dài hạn.

Với mục tiêu góp phần nâng cao cuộc sống của người dân trong nước, trở thành một công ty được yêu mến nhất tại Việt Nam, Kế hoạch Phát triển Bền vững đã được triển khai có hiệu quả thông qua 8 dự án tiêu biểu gồm: Vì một Việt Nam khỏe mạnh; Xây dựng Trường học Xanh - Sạch - Khỏe; Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ; Phát triển nguồn chè bền vững; Quỹ Tiết kiệm 1 tỉ m3 nước sạch; Hợp tác toàn cầu với UNICEF và PSI; Hợp tác với khách hàng nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về bảo vệ môi trường; chương trình tài trợ thường niên của Quỹ Unilever cho các sáng kiến của cộng đồng về vệ sinh và sức khỏe.

Một trong các dự án của Kế hoạch Phát triển Bền vững mang ý nghĩa nhân văn lớn là hỗ trợ hơn 20.000 hộ gia đình nông thôn Việt Nam tiếp cận nguồn vốn lên đến 100 tỉ đồng. Thông qua chương trình này, nhiều hộ nông dân đã thật sự thoát nghèo từ những mô hình kinh doanh nhỏ, cải thiện thu nhập, tạo việc làm, từng bước vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài ra, với vai trò là trọng tâm và kim chỉ nam của chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, Kế hoạch Phát triển Bền vững đã được thực hiện với sự liên kết chặt chẽ của các nhãn hàng của Unilever Việt Nam. Đó cũng chính là nhiệm vụ xã hội của từng nhãn hàng, giúp Công ty thực hiện được các cam kết phát triển bền vững thông qua các hoạt động cải tiến sản phẩm mới như Comfort một lần xả, phát triển thị trường như Lifebuoy rửa tay với xà phòng, P/S bảo vệ nụ cười Việt Nam, nhà vệ sinh sạch khuẩn của VIM, giáo dục dinh dưỡng cho người dân của Knorr, phát triển thể chất trẻ em của OMO.

Sau chỉ 2 năm triển khai tại Việt Nam, Kế hoạch Phát triển Bền vững đã mang lại kết quả cụ thể vượt cả mong đợi của Công ty. Hơn 7 triệu người tiêu dùng đã được hưởng lợi trực tiếp và 19 triệu người khác hưởng lợi gián tiếp thông qua các chiến dịch giáo dục thay đổi nhận thức, hành vi và cải thiện điều kiện vệ sinh và sức khỏe. Chương trình cũng giúp tiết kiệm được 248 triệu m3 nước sạch từ việc sử dụng Comfort một lần xả.

Nguồn Nhịp cầu Đầu tư