định vị thương hiệu
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
21/11/2014
Minimum Viable Brand: Mô hình định vị thương hiệu tối giản cho start-up
14/05/2014
2013
15/07/2013
Vatican với chiến lược thương hiệu mới
21/05/2013
18/02/2013
Mặt sau của "tấm huân chương" Starbucks
2012