Empathetic, Emphatic và câu chuyện ngày xưa

Trên đời này có 2 loại thương hiệu. Một là Empathetic, đồng cảm thấu hiểu người tiêu dùng. Hai là Emphatic, tạo trào lưu, xu hướng theo đuổi.

honda31812_14-0b2ca

Theo tác giả, trên đời này có 2 loại thương hiệu.

Một là Empathetic, luôn là thương hiệu đồng cảm, hiểu người tiêu dùng, cho người tiêu dùng thỏa mãn khi được làm điều mình thích, đề cao giá trị của người tiêu dùng. Empathetic khiến người tiêu dùng tự hào khi là chính mình.

Hai là Emphatic, luôn là thương hiệu tạo ra trào lưu, tạo ra xu hướng và các giá trị để người tiêu dùng theo đuổi và thể hiện mình. Emphatic khiến người tiêu dùng cảm thấy tự hào khi là một phần của chính thương hiệu đó.

Empathetic là người nhẹ nhàng, đồng cảm, luôn hỗ trợ người khác.

Emphatic thì dữ dội, quyết đoán, muốn điều khiển người khác.

Empathetic muốn trở thành một phần của bạn. Nó hướng nội.

Emphatic muốn bạn phải đi theo thế giới của nó. Nó hướng ngoại.

Empathetic thỏa mãn nhu cầu ĐỊNH NGÃ

Còn Emphatic thỏa mãn nhu cầu ĐỊNH THẾ & ĐỊNH HỆ

Thật khó mà có thể định cho rõ đâu là thương hiệu Emphatic và đâu là thương hiệu Empathetic. Tuy nhiên tác giả bài viết cho rằng trong một thị trường với 2 thương hiệu dẫn đầu thật sự, dần dần cả 2 sẽ tách biệt ra và đi về 2 hướng khác nhau.

Coke có thể là Empathetic và Pepsi là Emphatic. HTC có thể là Empathetic còn Apple là Emphatic. Diana có thể là Empathetic còn Kotex là Emphatic. Romano có thể là Empathetic còn X-men là Emphatic…

Tôi thích Coke, HTC, Diana và Romano.

Điều này làm tôi nhờ đến dự án quảng cáo lớn đầu tiên mà tôi được làm. Be U with Honda.

Trước khi có chiến dịch này, Yamaha rõ ràng cuốn hút giới trẻ hơn Honda. Yamaha là thời trang, năng động, phong cách. Yamaha tạo ra xu hướng mà giới trẻ phải đi theo. Yamaha chính là Emphatic.

Và để đấu lại Yamaha, Honda chọn cho mình vai trò Empathetic. Honda không tạo ra thế giới, trào lưu mà mỗi người phải đi theo Honda. Honda tạo ra thế giới mà ở đó mỗi người được là chính mình, được làm điều mình thích và Honda giúp cho điều đó xẩy ra.

Tôi không cho rằng Empathetic hay Emphatic, cái nào tốt hơn cái nào. Cái này cũng hay, hấp dẫn. Và cho dù tôi theo trường phái Empathetic thì tôi vẫn thích đi xe Yamaha hơn là Honda.

Dù cái nào đi nữa thì cũng phải làm cho người tiêu dùng cảm thấy được tự hào khi là một phần của thế giới mà thương hiệu tạo ra.

Nguồn Phương Hồs Blog