The Power behind Great Brands

Tài liệu giới thiệu BrandDynamics - một công cụ đo lường của Millward Brown, giúp marketer hiểu được những gì mà người tiêu dùng biết và nghĩ về thương hiệu, từ đó lựa chọn và phát triển các hoạt động tiếp thị phù hợp.

Nội dung của tài liệu gồm có:

  • Giải thích BrandDynamics là gì, ý nghĩa?
  • Mối quan hệ giữa BrandDynamics với thị phần của thương hiệu
  • 8 loại thương hiệu chính và case-study cụ thể