Webinar #3: Định vị cho SME (Nguyễn Quang Hiệp)

Tài liệu là nội dung anh Nguyễn Quang Hiệp chia sẻ trong webinar "Định vị cho SME". Webinar thảo luận một số nguyên tắc quan trọng về định vị SME và cùng trao đổi qua 3 case study ngắn: thị trường bán lẻ hải sản, đồ lót nữ & drap nệm.

Định vị thương hiệu ngày càng quan trọng, giúp tạo lợi thế cạnh tranh trong cả ngắn & dài hạn. Tuy nhiên, định vị cho SME đòi hỏi vừa phải phù hợp với nguồn lực hạn chế của SME, vừa giúp họ fast-win để xoay dòng tiền để đầu tư đường dài.

Webinar "Định Vị cho SME" thảo luận 1 số nguyên tắc quan trọng về định vị SME và cùng trao đổi qua 3 case study ngắn: thị trường bán lẻ hải sản, đồ lót nữ & drap nệm.