Chuyển đổi số
2021
25/03/2021
Digital Transformation #20: Hai tầng rào cản chuyển đổi số trong ngành Thẩm mỹ viện
2020
03/12/2020
McKinsey: Chuyển đổi số ngành thời trang – Bây giờ hoặc không bao giờ
02/07/2020
Digital Transformation #16: Cựu CEO Nguyễn Kim Online – Thành quả chuyển đổi Omnichannel không đến từ doanh thu
16/04/2020
Data Station #11 – Tương lai tài chính số Đông Nam Á
2019
26/11/2019
New Direction #4: Liên minh chiến lược Isobar – “Kiềng 3 chân tạo trải nghiệm xuyên suốt”
21/11/2019
Digital Transformation #10: Cá nhân hoá là tương lai của tiếp thị qua tin nhắn
26/09/2019
Digital Transformation #6: “Dữ liệu doanh nghiệp đã sẵn sàng chưa?”
17/09/2019
New Direction #3: Định hướng mới của Dentsu Redder: "Trở thành công ty sáng tạo hiệu quả dẫn đầu trong thời Chuyển đổi số"