FPT ước tính lãi ròng 7 tháng tăng 14% lên 1.922 tỷ đồng

FPT ước tính lãi ròng 7 tháng tăng 14% lên 1.922 tỷ đồng

Khối công nghệ tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn với 55%, tương ứng 8.793 tỷ đồng (tăng 7%); Lợi nhuận tăng 12% lên 1.163 tỷ đồng.

CTCP FPT (FPT) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 7 và 7 tháng đầu năm. Ghi nhận, doanh thu thuần tháng 7 đạt 2.347 tỷ, tăng hơn 4% và LNTT đạt 434 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 7 tháng, doanh thu đạt 15.958 tỷ, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.922 tỷ đồng, tăng 14%. So với kế hoạch đề ra, FPT hiện đã thực hiện được 49% chỉ tiêu doanh thu và 52% kế hoạch cả năm.

Xét riêng từng mảng kinh doanh, có:

  1. Khối công nghệ tiếp tục chiếm tỷ trọng doanh thu lớn với 55%, tương ứng 8.793 tỷ đồng (tăng 7%). Lợi nhuận tăng 12% lên 1.163 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài là điểm sáng trong kỳ với mức tăng trưởng 16% về doanh thu. Trong tháng 7, doanh nghiệp đấu thầu thành công các dự án quy mô lớn tại Mỹ và Malaysia, doanh thu ký mới tương ứng đạt gần 1.000 tỷ đồng.
  2. Khối viễn thông chiếm 40% tỷ trọng doanh thu, tiếp tục tăng gần 10% lên 6.377 tỷ đồng; LNTT tăng 13% đạt 1.101 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ viễn thông với Broadband và PayTV có sự tăng trưởng tốt, trong khi dịch vụ quảng cáo trực tuyến giảm xuống do nhu cầu từ nội địa thấp hơn.
  3. Riêng về mảng công nghệ cao gồm Điện toán đám mây và Trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua công ty mới thành lập FPT Smart Cloud…, hiện doanh thu từ dịch vụ chuyển đổi số đạt 2.072 tỷ đồng, tăng 57% so với 7 tháng năm 2019.
  4. Cuối cùng tại mảng giáo dục, tổng số học sinh của FPT đạt 44.740 tại thời điểm cuối tháng 7, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ 2019. Tổng lợi nhuận trước thuế khối giáo dục, đầu tư và hoạt động khác là 593 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Tri Túc
Nguồn CafeF