Dentsu
2020
2019
2018
2017
17/02/2017
15 văn phòng ngập tràn cảm hứng của các agency quảng cáo
2016
01/04/2016
Đánh giá Agency Report Card 2015: Creative Top 10 (Phần 1)
2015
18/09/2015
Chiến lược sáp nhập và quốc tế hóa của Dentsu
2014
24/10/2014
Dentsu Aegis: Chiến lược, tầm nhìn và câu chuyện đổi mới
2013
2012