Marketer Bạch Hạnh
Bạch Hạnh

Content Executive @ Brands Vietnam

Chi tiết kế hoạch tái cấu trúc Tập đoàn Dentsu

Trong buổi công bố báo cáo tài chính Quý 3/2019, Dentsu đã phát đi thông báo chi tiết về kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn, có hiệu lực từ tháng 1/2020.

Theo đó, tập đoàn Dentsu Inc. hiện tại sẽ được đổi tên thành Dentsu Group Inc., hiệu lực từ 1/1/2020, và chuyển đổi mô hình hoạt động thành “công ty nắm giữ vốn” của các công ty thành viên.

Một công ty mới sẽ được thành lập, mang tên Dentsu Japan Network, để quản lý tất cả hoạt động của tập đoàn Dentsu trong nội địa Nhật Bản. Song song đó, Dentsu Aegis Network sẽ quản lý tất cả hoạt động kinh doanh bên ngoài Nhật.

Cuối cùng, tên cũ của Dentsu Inc. sẽ được sử dụng dành riêng cho những bộ phận vận hành mà Dentsu trực tiếp quản lý. Những công ty khác trực thuộc tập đoàn Dentsu nhưng hoạt động độc lập, vẫn giữ tên của mình.

Biểu đồ sau tóm tắt cơ cấu mới của tập đoàn:

Một “tổ hợp công ty”

Đại diện của Dentsu cho biết, cấu trúc mới của công ty nhằm mục đích “tập hợp những quan điểm đa chiều để tìm ra sự đổi mới, sáng tạo từ bất cứ đâu”, bằng việc xây dựng những “đội ngũ linh hoạt, cả trong và ngoài phạm vi quản lý của Dentsu”.

“Công ty nắm giữ vốn”, Dentsu Group Inc., sẽ đảm bảo việc quản trị và “trao quyền” giữa các công ty trong tập đoàn để tạo ra giá trị và cải tiến.

Dentsu Japan Network sẽ giám sát 116 công ty trong nước, và xây dựng một “mạng lưới phẳng và chặt chẽ” có khả năng đáp ứng nhanh chóng bằng cách “thành lập những nhóm vận hành tối ưu hơn”.

Cuối cùng, Dentsu Inc. trong cấu trúc mới, giờ đây sẽ là 1 trong 116 công ty trực thuộc Dentsu Japan Network, sẽ “hoạt động tự chủ hơn” và có nhiệm vụ tăng trưởng nhanh hơn các “anh chị em” khác trong tập đoàn.

Những nhà lãnh đạo mới

Dentsu cũng đưa ra danh sách các thành viên của Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị cho các đơn vị mới (tất cả đang chờ bầu cử chính thức):

1. Dentsu Group Inc.

Danh sách Hội đồng Quản trị mới như bên dưới, với 2 sự bổ sung là ông Nick Priday và Gan Matsui:

Dentsu Group Inc. cũng sẽ có thêm 14 thành viên Ban lãnh đạo (bao gồm 1 chủ tịch kiêm CEO, hai phó chủ tịch và 11 thành viên):

2. Dentsu Japan Network

Danh sách Ban lãnh đạo mới của Dentsu Japan Network, gồm 1 chủ tịch kiêm CEO, cộng thêm 3 thành viên điều hành:

3. Dentsu Inc.

Ban lãnh đạo của Dentsu Inc. sẽ bao gồm bốn giám đốc và một kiểm toán viên:

Ông Hiroshi Igarashi cũng giữ vai trò Chủ tịch và CEO của Dentsu Inc., cùng với hai phó chủ tịch và 22 thành viên điều hành.

Để xem chi tiết, vui lòng truy cập thông báo chính thức của Dentsu tại đây.

* Nguồn: Campaign Asia