Agency World: Tổng hợp các client lớn của Big 6 Agency Holding Company

Những thương hiệu hàng đầu đều mong muốn các account truyền thông, quảng cáo của họ được phụ trách bởi những đội ngũ chuyên biệt với chuyên môn cao. Trước nhu cầu tăng cao này, các Agency Holding Company thành lập nhiều Bespoke Client Unit hay agency độc lập (Standalone Agency) đảm nhận account của các client lớn. WPP và Publicis Groupe là 2 trong số 6 Agency Holding Company thành lập nhiều loại agency trên nhất.

Dưới đây là tổng hợp danh sách các thương hiệu lớn cùng đội ngũ agency được thiết kế riêng đảm nhiệm account truyền thông, quảng cáo chuyên biệt.

*Nguồn: Comvergence