Công bố Agency Việt Nam của năm 2013

Tạp chí Campaign Asia-Pacific đã thông báo tên của người chiến thắng giải Agency của năm - Agency of the Year khu vực Đông Nam Á tại sự kiện gala diễn ra ở khách sạn Ritz Carlton Milenia Singapore.

Dưới đây là kết quả một số hạng mục ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á:

Việt Nam

M&T Vietnam & LOWE VietnamVietnam Creative Agency of the Year
Đồng Giải Vàng: Leo Burnett/ M&T Vietnam & LOWE Vietnam
Giải Bạc: JWT Vietnam
Giải Đồng: PHIBIOUS Vietnam

Vietnam Media Agency of the Year
Giải Vàng: Mindshare Vietnam
Giải Bạc: Dentsu Media Vietnam
Giải Đồng: MediaCom Vietnam

Vietnam Digital Agency of the Year
Giải Vàng: OgilvyOne Worldwide, Vietnam
Giải Bạc: Sofresh Vietnam
Đồng Giải Đồng: Emerald Consulting Vietnam, Riverorchid Notch Vietnam

Đông Nam Á

Southeast Asia Creative Agency of the Year
Thắng giải: DDB Group

Southeast Asia Media Agency of the Year
Thắng giải: Mindshare

Southeast Asia Digital Agency of the Year
Thắng giải: Ogilvy & Mather

Southeast Asia PR Agency of the Year
Giải Vàng: Leo Burnett Group Malaysia
Giải Bạc: Edelman Kuala Lumpur
Giải Đồng: Ogilvy Public Relations, Singapore

Southeast Asia Specialist Agency of the Year
Giải Vàng: VLT Malaysia
Giải Bạc: E-GRAPHICS Singapore
Giải Đồng: iProspect Singapore

Southeast Asia Independent Agency of the Year
Đồng Giải Vàng: TSLA (The Secret Little Agency) Singapore & VLT Malaysia
Giải Bạc: Vocanic Singapore
Giải Đồng: iris Worldwide Singapore

Nguồn Digitalk