Dentsu’s Techniques of Wording

Tài liệu thuộc bản quyền của Dentsu Knowledge. Bạn sẽ được chuyển đến trang gốc của Dentsu Knowledge để tải về.

Điều gì định hình ngôn ngữ giao tiếp và cách để diễn đạt nó thành ngôn từ như thế nào? Cần lưu ý rằng, “Dentsu’s Techniques of Wording” không phải là sách nói về phong cách viết. Từ “words” được đề cập đến ở đây ám chỉ “suy nghĩ” nhiều hơn. Về cơ bản, cuốn sách muốn truyền tải thông điệp rằng: Chỉ cần suy nghĩ thêm một chút nữa, bạn có thể chạm đến người khác bằng lời nói của mình.

Sách được chấp bút bởi Takuya Isojima, Creative Director / Copywriter của Tập đoàn Dentsu.

Mục lục:

  • Chương 1. Những ngôn từ không có tính giao tiếp
  • Chương 2. Những ngôn từ đã được suy nghĩ cẩn thận
  • Chương 3. Suy nghĩ kỹ hơn có nghĩa là gì?
  • Chương 4. Bốn “cánh cửa” giúp bạn suy nghĩ sâu sắc hơn
  • Chương 5. Cách ứng dụng 4 “cánh cửa” vào cuộc sống
  • Chương 6. Cách đào sâu suy nghĩ của bạn hơn nữa
  • Chương 7. Những trở ngại trong quá trình đào sâu suy nghĩ
  • Chương 8. Những suy nghĩ cuối cùng trước khi đưa ra kết luận

Bạn cũng có thể tải và xem các tài liệu khác của Dentsu tại đây: https://www.dentsu.co.jp/en/knowledgeanddata/publications/