Campaign Asia công bố Agency của năm 2016 - Việt Nam và Đông Nam Á

Campaign Asia đã công bố danh sách các agency đạt giải "Agency of the year 2016". Theo đó, giải Vàng của thị trường Việt Nam từng hạng mục được trao cho Leo Burnett Vietnam (Vietnam Creative Agency of the Year), Mindshare Vietnam (Vietnam Media Agency of the Year & Vietnam Digital Agency of the Year), Phibious Vietnam (Vietnam Independent Agency of the Year).

Danh sách cụ thể cho từng hạng mục như sau:

Agency Categories

Vietnam Creative Agency of the Year:

 • Gold: Leo Burnett Vietnam
 • Silver: Dentsu One Vietnam
 • Bronze: Happiness Saigon

Vietnam Media Agency of the Year:

 • Gold: Mindshare Vietnam
 • Silver: Dentsu Media Vietnam
 • Bronze: MEC Vietnam

Vietnam Digital Agency of the Year:

 • Gold: Mindshare Vietnam
 • Silver: Phibious Vietnam
 • Bronze: Leo Burnett Vietnam

Vietnam Independent Agency of the Year:

 • Gold: Phibious Vietnam
 • Silver: Ki Saigon
 • Bronze: TKL Media Vietnam

Cambodia, Laos, Myanmar Creative Agency of the Year:

 • Gold: Havas Riverorchid Cambodia
 • Silver: Phibious Cambodia
 • Bronze: CREAM Cambodia

Indonesia Creative Agency of the Year:

 • Gold: Ogilvy Indonesia
 • Silver: Dentsu Indonesia
 • Bronze: TBWA Indonesia

Malaysia Creative Agency of the Year:

 • Gold: Ogilvy & Mather Malaysia
 • Silver: Leo Burnett Group Malaysia
 • Bronze: Ensemble Worldwide

Philippines Creative Agency of the Year:

 • Gold: Dentsu Jayme Syfu
 • Silver: Ogilvy & Mather Philippines
 • Bronze: Leo Burnett Manila

Singapore Creative Agency of the Year:

 • Gold: Publicis Singapore
 • Silver: DDB Group Singapore
 • Bronze: Havas Singapore

Thailand Creative Agency of the Year:

 • Gold: Dentsu Media Thailand
 • Silver: BBDO Bangkok
 • Bronze: Ogilvy & Mather Thailand

Southeast Asia Creative Agency of the Year

 • Winner: Dentsu Aegis Network

Cambodia, Laos, Myanmar Media Agency of the Year:

 • Gold: Havas Riverorchid Cambodia
 • Silver: IMS Consulting Group Cambodia
 • Bronze: Havas Riverorchid Myanmar

Indonesia Media Agency of the Year:

 • Gold: Mindshare Indonesia
 • Silver: MediaCom Indonesia
 • Bronze: MEC Indonesia

Malaysia Media Agency of the Year:

 • Gold: Vizeum Media Malaysia
 • Gold: Mindshare Malaysia
 • Silver: PHD Malaysia
 • Bronze: OMD Malaysia

Philippines Media Agency of the Year:

 • Gold: ZenithOptimedia Philippines
 • Silver: OMD Philippines
 • Bronze: UM Philippines

Singapore Media Agency of the Year:

 • Gold: PHD Singapore
 • Sliver Havas Media Singapore
 • Bronze: Mindshare Singapore

Thailand Media Agency of the Year:

 • Gold: Dentsu Media Thailand
 • Silver: Mindshare Thailand
 • Bronze: MediaCom Thailand

Southeast Asia Media Agency of the Year

 • Winner: Mindshare

Cambodia, Laos, Myanmar Digital Agency of the Year:

 • Gold: Phibious Cambodia
 • Silver: Endorphine Concept Digital Solutions
 • Bronze: Comzone

Indonesia Digital Agency of the Year:

 • Gold: Mindshare Indonesia
 • Silver: VML Indonesia
 • Bronze: Dentsu Digital Indonesia

Malaysia Digital Agency of the Year:

 • Gold: Isobar Malaysia
 • Silver: Ogilvy & Mather Malaysia
 • Bronze: TBWADigital Arts Network Malaysia

Philippines Digital Agency of the Year:

 • Gold: MRM//McCann Manila
 • Silver: NuWorks Interactive Labs, Inc.
 • Bronze: Dentsu Jayme Syfu

Singapore Digital Agency of the Year:

 • Gold: Ogilvy & Mather Singapore
 • Silver: MRM//McCann Singapore
 • Bronze: Isobar Singapore

Thailand Digital Agency of the Year:

 • Gold: mInteraction Thailand
 • Silver: CJ WORX AND SPORE BANGKOK
 • Bronze: Brilliant & Million Thailand

Southeast Asia Digital Agency of the Year:

 • Winner: Mindshare

Cambodia, Laos, Myanmar Independent Agency of the Year:

 • Gold: Phibious Cambodia
 • Silver: IMS Consulting Group Cambodia
 • Bronze: CREAM Cambodia

Indonesia Independent Agency of the Year:

 • Gold: Phibious Indonesia
 • Silver: Valuklik
 • Bronze: AITINDO Indonesia

Malaysia Independent Agency of the Year:

 • Gold: GOVT Kuala Lumpur
 • Silver: Kingdom Digital Solutions Malaysia
 • Bronze: G.A Brand Design

Philippines Independent Agency of the Year:

 • Gold: IXM Philippines
 • Silver: Seven A.D.
 • Bronze: NuWorks Interactive Labs, Inc.

Singapore Independent Agency of the Year:

 • Gold: GOODSTUPH
 • Silver: The Secret Little Agency
 • Bronze: Tate Anzur

Thailand Independent Agency of the Year:

 • Gold: CJ WORX AND SPORE BANGKOK
 • Silver: Brilliant & Million Thailand
 • Bronze: Appsynth

Southeast Asia Independent Agency of the Year:

 • Winner: Phibious Group

Southeast Asia PR Agency of the Year:

 • Gold: Tate Anzur
 • Silver: Leo Burnett Group Malaysia
 • Bronze: Ogilvy Public Relations Singapore

Southeast Asia Experiential Marketing Agency of the Year:

 • Gold: The Secret Little Agency Singapore
 • Silver: The Huddle Room (Philippines)

Southeast Asia Integrated Agency of the Year:

 • Gold: McCann Worldgroup Singapore
 • Silver: Havas Riverorchid Cambodia
 • Bronze: Dentsu Media Thailand

Southeast Asia Specialist Agency of the Year:

 • Gold: Leo Burnett Group Malaysia
 • Silver: Williams Lea Tag
 • Bronze: Verticurl Singapore
 • Bronze: McCann Health Singapore

People Categories

Southeast Asia Account Person of the Year:

 • Winner: Louise Chan | Williams Lea Tag
 • Runner-up: Natalie Vander Vorst | Saatchi & Saatchi Singapore

Southeast Asia Agency Head of the Year:

 • Winner: Lou Dela Pena | Publicis Communications Singapore
 • Runner-up: Ara Hampartsoumian | TBWASingapore

Southeast Asia Creative of the Year:

 • Winner: Suthisak Sucharittanonta | BBDO Bangkok
 • Runner-up: Melvin Mangada | TBWASantiago Mangada Puno

Southeast Asia New Business Development Team of the Year:

 • Winner: Ara Hampartsoumian, Gary Steele, Mandy Goh, Natalie Gruis | TBWASingapore
 • Runner-up: Sean Sim and Team | McCann Worldgroup Malaysia

Southeast Asia Strategic/Brand Planner of the Year:

 • Winner: Natalie Gruis | TBWASingapore
 • Runner-up: Steve Walls | Publicis Communications Singapore

Southeast Asia Channel/Engagement Planner of the Year:

 • Winner: Amir Hamzah | Havas Media Indonesia
 • Runner-up: Khairil Fazmi Bin Baharudin | Mediacom Singapore

Southeast Asia Talent Management Person/Team of the Year:

 • Winner: DDB Group Philippines Talent Management Team | DDB Group Philippines
 • Runner-up: Havas Ortega Talent & Culture Development Team | Havas Ortega Philippines

Southeast Asia Young Achiever of the Year:

 • Winner: Jade "Jedd" Ilagan | IXM Philippines
 • Runner-up: Ryan Dwana | TBWAIndonesia
 • Runner-up: Angela Thakur | Y&R Philippines

Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia