Châu Á Thái Bình Dương mang về 3 giải Vàng Outdoor Cannes Lions 2018

3 giải Vàng dành cho chiến dịch ngoài trời của Cannes Lions 2018 đã được trao cho 2 agency của khu vực châu Á Thái Bình Dương là Ogilvy Hong Kong và Dentsu Jayme Syfu.

2 giải Grand Prix đã thuộc về agency của Mỹ và Canada. Cụ thể:

  • Cossette (Canada) cho chiến dịch 'Next Exit' thực hiện cho McDonald's Restaurants of Canada Limited.
  • 23 Stories X Conde Nast (Mỹ) cho chiến dịch 'The Daily Show presents: The Donald J. Trump Presidential Twitter Library' thực hiện cho Comedy Central.

Tổng cộng có 15 giải Vàng, 29 giải Bạc và 45 giải Đồng dành cho các chiến dịch ngoài trời nhưng chỉ có 12 giải được trao cho các agency khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Ogilvy Hongkong đã ghi dấu ấn khi đạt 2 giải Vàng cho chiến dịch 'Hot & Spicy' thực hiện cho KFC, 1 giải Vàng khác thuộc về Dentsu Jayme Syfu với chiến dịch 'Dead Whale' thực hiện cho Greenpeace Philippines.

Chiến dịch 'Dead Whale' của Dentsu Jayme Syfu thực hiện cho Greenpeace Philippines.

Che Proximity Melbourne là agency duy nhất của khu vực đạt giải Bạc hạng mục này với chiến dịch 'Inconvenience Stores' thực hiện cho Swann Insurance.

8 giải Đồng được các agency trong khu vực mang về gồm có:

  • Ogilvy Group Thailand với series 'Cashmere', 'Polyester', 'Wool' thực hiện cho Thermos (2 giải Đồng)
  • Ogilvy Group Thailand với series 'Dragon', 'Whale', 'King Kong' thực hiện cho DKSH
  • Creativeland Asia Mumbai với series 'Madhubani', 'Pattachitra', 'Warli' thực hiện cho Mercedes Benz India
  • TBWA\ Thailand với series 'The Meeting', 'Rooftop Soccer', 'Morning Shift' thực hiện cho McDonalds
  • Grey India với chiến dịch 'The Health Purse' thực hiện cho Mahindra Rise
  • Y&R Melbourne với chiến dịch 'Sip Safe' thực hiện cho Monash University
  • Cheil Worldwide Seoul với chiến dịch 'Peekaboo Mask' thực hiện cho Seoul Metropolitan Government

Kim Huy / Brand Vietnam
Nguồn Campaign Asia