Print & Publishing Cannes Lions 2018: Gọi tên những agency châu Á Thái Bình Dương

Trong danh sách thắng giải, Ogilvy Hong Kong đã áp đảo các agency của khu vực châu Á Thái Bình Dương khi đạt 3 giải Vàng cho loạt print-ad 'Hot & Spicy'.

Giải Grand Prix duy nhất của hạng mục Print & Publishing được trao cho agency Africa Sao Paulo với chiến dịch 'Tagwords' thực hiện cho AB InBev.

Loạt print-ad 'Dragster', 'Heroes' và 'Shuttle' trong series 'Hot & Spicy' của Ogilvy Hong Kong thực hiện cho KFC đã mang 2 giải Vàng hạng mục Outdoor giải Vàng duy nhất hạng mục Print & Publishing về cho agency này.

Dragster

Heroes

Shuttle

Loạt print-ad 'Hot & Spicy' của Ogilvy Hong Kong thực hiện cho KFC.

Các agency của khu vực đạt giải trong hạng mục này gồm có:

Giải Bạc:

  • Ogilvy Thailand với loạt print-ad 'Polyester', 'Wool', 'Cashmere' thực hiện cho Thermos
  • Dentsu Inc Tokyo với chiến dịch 'Sumo Girls' thực hiện Hokkoko Shimbun

Giải Đồng:

  • Cheil Worldwide Hong Kong với chiến dịch 'Block Out The Chaos: Football Managers' thực hiện cho JBL
  • TBWA\Thailand với loạt print-ad 'The Meeting', 'Rooftop Soccer' và 'Designer' thực hiện cho McDonald's
  • Dentsu Inc Tokyo với chiến dịch 'Emergency Collectibles' thực hiện cho Kobe Shimbun
  • McCann India với chiến dịch 'Five Status Words' thực hiện cho Harpic

Kim Huy / Brands Vietnam
Nguồn Campaign Asia