Nước giải khát
2022
27/07/2022
Data Station #29 – Kantar Brand Footprint 2022: Vinamilk, Unilever, và Masan Consumer là 3 NSX dẫn đầu ngành FMCG
01/03/2022
2021
2020
05/05/2020
Tài trợ Thương hiệu #1: Suntory PepsiCo Vietnam – “Rủi ro lớn nhất của tài trợ game show là dự đoán được khẩu vị người xem”
2019
20/06/2019
Các thương hiệu được chọn mua nhiều nhất tại Việt Nam 2019
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017
2016
2015
2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
2013
06/09/2013
[Case Study] Fanta quảng cáo đột phá bằng print ad "Ăn được"
2012