Nước giải khát
2019
2018
11/07/2018
The Brief #4: Chiến dịch TEA+ “Đi trên nước”
2017
2016
2015
2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
2013
06/09/2013
[Case Study] Fanta quảng cáo đột phá bằng print ad "Ăn được"
2012