Habeco: Ra mắt Hanoi Bold và Hanoi Light, quý III đạt hơn 169 tỷ đồng lợi nhuận

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Habeco đạt doanh thu 6.670 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 472,3 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Hà Nội (Habeco, mã BHN) mới công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với doanh thu thuần 2.675 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn hàng bán chỉ tăng nhẹ 3,2% giúp lãi gộp quý III của Habeco đạt 789 tỷ đồng, tăng 29%. Biên lãi gộp quý III/2019 của Habeco theo đó cũng được cải thiện đáng kể lên 29,5%, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 25,1%.

Doanh thu tài chính Habeco trong quý III tăng 58% lên 54 tỷ đồng, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay. Hiện tại, số dư tiền và tương đương (bao gồm tiền gửi ngân hàng) của Habeco lên tới 4.027 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản công ty.

Trong khi đó, chi phí tài chính được tiết giảm 35% xuống còn 6,6 tỷ đồng. Habeco cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến gần 65 tỷ đồng, gấp 8,3 lần cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, các chi phí phát sinh của Habeco cũng tăng ảnh hưởng tới lợi nhuận doanh nghiệp. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng 26% lên 117,4 tỷ đồng; Chi phí bán hàng tăng 84% so với cùng kỳ lên 576 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí quảng cáo, khuyến mại, hỗ trợ (tăng 253 tỷ lên 421 tỷ đồng).

Mới đây, Habeco đã thay đổi bộ nhận dạng thương hiệu, ra mắt các sản phẩm bia mới với định hướng hướng tới giới trẻ và điều này có thể khiến gia tăng chi phí bán quảng cáo, khuyến mại. Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, Habeco đạt 169,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III, giảm nhẹ 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, Habeco ghi nhận doanh thu 6.670 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6%; Lợi nhuận sau thuế 472,3 tỷ đồng, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Bảo Vy
Nguồn BizLive