Lợi nhuận sau thuế của Sabeco giảm 8% năm 2020 do tác động kép của COVID-19 và Nghị định 100

Nhờ cắt giảm mạnh chi phí, Sabeco báo lãi quý IV/2020 tăng 41% so với cùng kỳ lên đạt 1.534 tỷ đồng dù doanh thu sụt giảm 19% xuống 7.865 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – mã SAB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với diễn biến trái chiều của các chỉ tiêu kinh doanh chính.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của Sabeco đạt 7.865 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ do tác động của bão và lũ lụt. Dù vậy, biên lãi gộp của “đại gia” ngành bia lại được cải thiện đáng kể từ 26,2% lên 31,4% nhờ tiết giảm giá vốn. Lợi nhuận gộp giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ, đạt 2.468 tỷ đồng.

Cùng sự sụt giảm doanh thu, các chi phí quảng cáo và khuyến mãi, bao bì luân chuyển... được tiết giảm đáng kể giúp chi phí bán hàng giảm 16,6% xuống 754 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ cũng giảm tới 73% xuống gần 140 tỷ đồng.

Kết quả, Sabeco lãi sau thuế 1.534 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.466 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với quý IV/2019.

Năm 2020, tác động kép của Nghị định 100 và COVID-19 đã phản ánh rõ rệt lên kết quả kinh doanh của Sabeco. Doanh thu doanh nghiệp này sụt giảm hơn 26% xuống gần 27.961 tỷ đồng trong khi lãi ròng cũng giảm 8% so với năm trước xuống gần 4.937 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.723 tỷ đồng.

Dù vậy, “đại gia” ngành bia vẫn hoàn thành vượt 17,5% chỉ tiêu doanh thu và 51,7% mục tiêu lợi nhuận nhờ lên kế hoạch kinh doanh thận trọng trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh và ảnh hưởng của chính sách.

Tính đến hết năm 2020, quy mô tổng tài sản của Sabeco lên đến 27.375 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngắn hạn chiếm tới 63% với 17.273 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty còn để dành được 12.374 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.123 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

(Đổi tiêu đề bởi Brands Vietnam)

Thanh Hà
Nguồn BizLive