[Infographic] Coca-Cola và hành trình 10 năm mang nước sạch đến cho cộng đồng

Thấu hiểu tình trạng thiếu nước sạch luôn là nỗi lo của ít nhất 1 triệu người mỗi năm, Coca-Cola đã hợp tác cùng các cơ quan chính quyền địa phương và tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiều dự án cải thiện, cung cấp nguồn nước sạch trong suốt 10 năm qua.

Tiêu biểu kể đến là dự án Nước sạch cho cộng đồng, dự án bảo tồn đất ngập nước tại Vườn Quốc Gia Tràm Chim (Đồng Tháp) và phát triển các trung tâm hoạt động cộng đồng EKOCENTER.

Nguồn PV