Vinamilk
2019
2018
11/05/2018
The Brief #3: Vinamilk – Ly café sữa thính
2017
2016
2015
2014
09/06/2014
Brand Footprint 2014 tại Việt Nam: Unilever quán quân ở Nông thôn, Vinamilk dẫn đầu Top 4 Thành thị
2013
13/11/2013
Tiết lộ đội ngũ “truyền cảm hứng” tại Young Marketers Elite Development Program khóa đầu tiên
06/07/2013
50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
2012