Vinamilk giải thể công ty bất động sản Lưu

Việc giải thể có hiệu lực từ ngày 14/1/2015 theo thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk .VNM vừa công bố đã nhận được thông báo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí minh về việc hoàn tất thủ tục giải thế công ty con.

Theo đó, từ ngày 14/1/2015, Vinamilk giải thể Công ty con - Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Quốc tế, mã số doanh nghiệp 0304761260.

QUẢNG CÁO

Công ty TNHH MTV Bất động sản Quốc tế được thành lập ngày 12/12/2006. Đầu tư Bất động sản Quốc tế lập ra nhằm đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, theo chiến lược tập trung vào lĩnh vực sản xuất chính nên đến nay, Đầu tư Bất động sản Quốc tế chưa triển khai dự án bất động sản đáng kể nào.

Do đó, ngày 24/2/2014, HĐQT Vinamilk đã ra quyết định giải thể công ty này nhưng đến nay, thủ tục giải thể mới được hoàn tất.

DVO
* Nguồn: Gafin

Vinamilk giải thể công ty bất động sản
22/01/2015
3,439 lượt xem