Vinamilk lãi 6 tháng giảm do tăng chi phí bán hàng 37% để giữ thị phần

Doanh thu 6 tháng đầu năm tăng gần 15% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 12%, đạt 2.970 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2014.

Doanh thu thuần quý này tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt 9.232 tỷ đồng, tăng 14%.

Giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn doanh thu, mức tăng 23%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 38,7% xuống 34,2% nên lợi nhuận gộp chỉ tăng 1,4%, đạt 3.165 tỷ đồng.

Vinamilk cho biết, trong quý II/2014, công ty thực hiện quyết định số 1070/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 do Bộ Tài chính ban hành về việc áp giá trần đối với sản phẩm sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi dẫn đến doanh thu tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của giá vốn.

Đơn vị: Tỷ đồng

Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng cao làm cho giá vốn hàng bán tăng so với cùng kỳ.

Chi phí bán hàng quý II là 1.159 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ là do công ty tăng cường triển khai nhiều hoạt động bán hàng, thực hiện các chương trình tiếp thị, khuyến mãi người tiêu dùng nhằm cải thiện sức mua và giữ thị phần.

Cuối cùng, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng so với cùng kỳ do điều chỉnh tăng mức thuế suất đối với các nhà máy được hưởng ưu đãi theo quy định.

Theo báo cáo của Vinamilk, hiện Tập đoàn có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất từ 15% đến 25% trên thu nhập chịu thuế, tùy theo nơi đặt các nhà máy sản xuất

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm, Vinamilk đạt 17.284 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với cùng kỳ 2013 và hoàn thành 47,6% kế hoạch năm.

Chi phí bán hàng tăng gần 37%, lên 1.980 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho nhân viên gấp hơn 2 lần, đạt 232 tỷ đồng; Chi phí vận chuyển hàng bán tăng 34% lên 231 tỷ đồng; Chi phí khuyến mại tăng 70% lên 377 tỷ đồng; Chi phí quảng cáo tăng 20% lên 462 tỷ đồng...

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.963 tỷ đồng, giảm 12% so với 6 tháng đầu năm 2013 và bằng 49,4% kế hoạch năm.

Trong nửa năm đầu, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 45% Vinamilk nhận được 1.052 tỷ đồng cổ tức.

Lương và các quyền lợi gộp của các thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành của Vinamilk là 36,57 tỷ đồng, giảm gần 9%.

Nguồn Gafin