Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu 3,5 tỷ USD trong năm 2021

Riêng năm 2017, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu 51.000 tỷ đồng – tăng 8% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế là 9.735 tỷ đồng – tăng 4%. Cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM) thông báo sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức còn lại của năm 2016 với mức cổ tức 2.000 đồng/cp. Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 2/2016 là ngày 05/05/2017 và ngày thanh toán là 22/05/2017.

Theo tài liệu ĐHCĐ, Vinamilk đạt kế hoạch tổng doanh thu đến năm 2021 là 80.000 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu nội địa 61.000 tỷ đồng (chiếm 75%), doanh thu tại các thị trường nước ngoài 19.000 tỷ đồng (chiếm 25%). Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm doanh thu trong nước là 10%/năm, bằng hoặc cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường.

Ảnh minh họa: Reuters.

Tính đến năm 2021, tổng số lượng đàn bò tại các trang trại của Vinamilk dự kiến đạt 44.400 con. Lượng sữa thu mua từ các trang trại Vinamilk đạt 157.000 tấn, và lượng sữa thu được từ các hộ nông dân đạt 251.000 tấn.

Riêng năm 2017, Vinamilk đặt mục tiêu tổng doanh thu 51.000 tỷ đồng – tăng 8% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế là 9.735 tỷ đồng – tăng 4%. Cần chú ý, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân của Vinamilk năm 2017 đang ước tính ở mức 17,5%, cao hơn mức 16,7% năm 2016.

HĐQT cũng trình ĐHCĐ kế hoạch trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu là 50% lợi nhuận sau thuế. Tạm ứng đợt 1 năm 2017 vào tháng 8 - 9 năm 2017 và đợt 2 năm 2017 vào tháng 5 – 6 năm 2018.

Hà Phương / VNM
Nguồn Trí thức trẻ