40 năm của 'người đàn bà thép' ở Vinamilk Lưu

40 năm của người đàn bà thép ở Vinamilk
24/10/2015
3,670 lượt xem