Vinamilk: Lợi nhuận quý IV giảm 6,65%, cả năm vẫn vượt 12,63% kế hoạch

Riêng quý IV, Vinamilk lại chỉ thu về 1.774,5 lợi nhuận sau thuế. Trong 7 kỳ gần đây, đây sẽ là quý có lợi nhuận thấp nhất và tăng trưởng âm so với cùng kỳ của Vinamilk.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM-HoSE) vừa công bố dự kiến kết quả kinh doanh cả năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu dự kiến cả năm 2016 đạt 46.200 tỷ đồng, tăng 14,86% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm dự kiến đạt 11.200 tỷ đồng, tăng trưởng 19,77%.

Kết quả kinh doanh dự kiến của Vinamilk.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu tăng 17,5%, đạt gần 35.126 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 9.033 tỷ đồng, tăng 27,6% so với cùng kì. Lợi nhuận sau thuế đạt 7.535,5 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) lũy kế đạt 4.697 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, trong quý IV/2016, doanh thu của Vinamilk đạt 11.074 tỷ đồng, giảm 63 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2015 và giảm 1.192 tỷ đồng so với quý liền trước.

Ước tính, Vinamilk ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý IV khá khiêm tốn với 1.774,5 lợi nhuận sau thuế giảm 6,64% cùng kỳ. Với kết quả này, đây sẽ là quý đạt mức lợi nhuận thấp nhất của Vinamilk trong 7 kỳ trở lại đây.

Lợi nhuận sau thuế của VNM các năm gần đây.

Tuy vậy, so với kế hoạch đề ra cả năm, Vinamilk đã cán đích vượt 3,68% kế hoạch doanh thu và vượt 12,63% kế hoạch lợi nhuận.

Ngọc Linh
Nguồn Người đồng hành