Publicis
2021
2020
27/02/2020
Bản tin Agency World #1 (2/2020): Xu hướng Thâu tóm Sáp nhập, Tập trung hoá, Chuyển đổi số
2019
2018
2017
2016
2015
2014
21/05/2014
Các đối thủ cạnh tranh “tiếc nuối” cho vụ sáp nhập bất thành của Publicis và Omnicom.
2013
2012