Chính thức: Vụ sáp nhập Publicis và Omnicom đã tan vỡ

Chính thức: Vụ sáp nhập Publicis và Omnicom đã tan vỡ

Trong một động thái bất ngờ sau nhiều tin đồn không chính thức vài tuần gần đây, đại diện của 2 agency Publicis và Omnicom đã chính thức thông báo về việc huỷ bỏ vụ sáp nhập.

Hình ảnh từ vụ sáp nhập tháng 7/2013.

Thông báo chính thức của cả 2 công ty đưa ra đều khẳng định quyết định này dựa trên "sự thống nhất của cả 2 bên sau khi xem xét những khó khăn trong việc hoàn tất quá trình sáp nhập trong khoảng thời gian vừa qua."

Hai công ty tưởng như sẽ "đầu ấp tay gối" (would-be bedfellows) sẽ "chia tay" trong nhẹ nhàng sau khi đã đồng ý về những thoả thuận không ràng buộc, không kiện tụng, không đền bù bởi bất kỳ bên nào.

Ban điều hành và Hội đồng Quản trị của Publicis Groupe, cũng như Ban giám đốc của Omnicom cũng đã chấp thuận việc huỷ sáp nhập, theo như thông báo chính thức.

"Những khó khăn thấy được sau khi sáp nhập, cũng như việc tiến độ sáp nhập diễn ra rất chậm chập, đã tạo ra nhiều sự e ngại và không chắc chắn cho cả nhân viên, khách hàng và cổ đông của cả 2 công ty. Chúng tôi vì vậy đã cùng nhau quyết định đường ai nấy đi. Sau này - dĩ nhiên - chúng tôi vẫn sẽ là đối thủ cạnh tranh, nhưng sẽ có một sự tôn trọng nhất định dành cho phía bên kia," Maurice Lévy, Chủ tịch HĐQT và là CEO của Publicis Groupe, và John Wren, CEO của Omnicom Group đồng phát biểu.

Nguồn Campaign Asia