Publicis One thông báo lãnh đạo của mình ở Việt Nam

Hôm qua 28/5, Publicis One đã chính thức thông báo đội ngũ lãnh đạo tại châu Á của mình, được bổ nhiệm bởi ông Nicolas Menat, Giám đốc điều hành khu vực.

Publicis One là doanh nghip truyn thông toàn cu kết ni dưới mt mái nhà toàn b các năng lc và kinh nghim chuyên môn ca tt c các công ty chuyên v xây dng thương hiu nm trong tp đoàn Publicis. Vi hơn 8.000 nhân viên, hot đng ca Publicis One có mt rng khp ti Châu M La tinh, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Châu Á.

Publicis One là mt hình mu kinh doanh hướng ti tương lai mà tp đoàn s đưa vào thc hin ti 50 nước trên toàn cu, ngoi tr 20 th trường hàng đu ca tp đoàn. Nhn thc được nhu cu ca ngành tiếp th hôm nay phi đng thi va chuyên môn hóa va hi nhp, Publicis One được xây dng vi trng tâm là li ích ca khách hàng và phn đu tr thành doanh nghip hàng đu hi nhp tt c các chuyên gia xut sc nht v truyn thông tiếp thị. Hình mu này nhm cung cp cho khách hàng các gii pháp t đu đến cui, bao gm c vic tiếp cn d dàng và linh hot ti mt tp hp đa dng các chuyên gia và năng lc khác nhau. Các thương hiu nằm trong Publicis One Vietnam là Leo Burnett, Publicis, Saatchi & Saatchi, MSLGROUP, Starcom, Zenith, Optimedia Blue 449, Performics. Tt c các thương hiu công ty trên vn tiếp tc tn ti và hot đng trong khuôn kh Publicis One.

“Chúng tôi rất phấn khởi hướng tới các cơ hội mới mà chúng tôi sẽ tạo ra với Publicis One tại châu Á. Trong nhiều năm qua, thông qua các công ty thành viên của tập đoàn chúng tôi đã phát triển được một tập hợp mạnh tất cả các năng lực để thỏa mãn các nhu cầu truyền thông thương hiệu cho khách hàng của chúng tôi. Cơ cấu ca Publicis One s đưa chúng tôi tiến thêm mt bước xa hơn, cho phép chúng tôi cung cp cho khách hàng các kế hoch toàn din hài hòa hơn, tha mãn được nhu cu đng thi vừa chuyên môn hóa vừa hi nhập ngày nay”, ông Menat tuyên bố.

Ti Vit Nam, Publicis One s được lãnh đo bi mt hi đng qun tr, đng đu là bà Hoàng Th Mai Hương, người đã là cng s ca Tp đoàn ti Vit Nam trong 20 năm qua. Bà hin đang là Tng Giám Đc ca Saatchi & Saatchi, Publicis và MSLGROUP Vietnam, bà được giao trách nhim Ch tch Hội đồng quản trị Publicis One.

Mt thành viên khác ca hi đng là ông Lukasz Roszczyc, người được cử làm Tổng Giám Đốc Publicis One Vietnam. Ông hin đang là Giám đc điu hành ca Leo Burnett, Roszczyc có hơn 13 năm kinh nghim ti Vit Nam và các th trường quc tế khác. Trên cương v Giám đốc điều hành ca Leo Burnett Vietnam ông đã đưa công ty nhiu ln đoạt danh hiệu “Công ty Qung cáo ca năm” trong c lĩnh vc sáng to và truyn thông s trên tm khu vc trong nhng năm qua.

Mt thành viên khác của hội đồng quản trị Publicis One Vietnam là ông Francois Goddet, với nhim v thúc đy sự hợp tác và phát triển các giải pháp độc đáo cho khách hàng tại Việt Nam trong vai trò mới là Giám đốc hội nhập. Ông Goddet hiện đang là Giám đốc điều hành Vivaki Vietnam. Ông đem ti 30 năm kinh nghim trong lĩnh vực này. Ông còn có thêm vai trò Giám đốc truyền thông của Publicis Vietnam, chú trng vào vic tận dụng tỷ trọng phối hợp của toàn bộ tài sản truyền thông của Publicis One Vietnam để tăng giá trị cho khách hàng.

Giám đốc điều hành hiện nay ca Saatchi & Saatchi Vietnam Hoàng Đo Hip được c làm Cố vấn tăng trưởng ca Hi đng qun tr. Ông Hip là mt chuyên gia quản trị truyền thông có tên tuổi ti Vit Nam vi hơn 15 năm kinh nghim trong lĩnh vc tiếp th truyn thông c t phía công ty qung cáo ln phía khách hàng. Ông được giao nhim v cm lái cho vic tăng trưởng t nhiên ca Publicis One.

Cui cùng, bà Lê Th Minh Phương sẽ là Giám đốc tài chính của Publicis One ti Vit Nam.

Publicis Vietnam s tiếp tc nm dưới slãnh đo của ông Vincent Van Dessel, Giám đốc điều hành. Với 14 năm kinh nghim lãnh đo các công ty qung cáo quc tế ti châu Âu và Đông Dương, ông Vincent sẽ hỗ trợ Hội đồng quản trị để thực hiện tốt tôn chỉ của Publicis One.

Tt c các chc v lãnh đo mi nêu trên ca Publicis One đu đã tiếp nhn cương v ca mình và chính thc hot đng đy đ trên thị trường.

Ông Jarek Ziebinski, Tổng Giám Đốc Publicis One toàn cầu nói: “Publicis One là một tái cơ cu mang tính chiến lược các năng lc ưu vit nht vào mt hình mu cho phép chúng tôi tiến lên, sáng to hơn, linh hot hơn và hiu qu hơn, phù hp vi tc đ ca kinh doanh ca các khách hàng ca chúng tôi hôm nay. Ti Châu Á, dưới s lãnh đa ca Nicolas, người rt am hiu các hot đng ca hình mu Publicis One và có kinh nghim khu vc, vi s h tr ca đi ngũ lãnh đo mnh, có kinh nghim mi đa phương, tôi tin rng chúng tôi s mang ti thêm giá tr và tăng trưởng cho khách hàng của chúng tôi. Vi mô hình Publicis One, tôi tin rng chúng tôi đang to ra mt trang mi cho các tài năng ca chúng tôi và tạo cm hng cho mt kiu sáng to mi mà các thương hiu đang cần ngày nay.”

Nguồn MSLGROUP