TVC
2021
2020
09/04/2020
Data Station #10 – Truyền thông mùa Tết 2020: Coca-Cola, Knorr và Mirinda dẫn đầu
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
27/05/2013
Chiến dịch AXE Apollo: Marketing làm điều "phi thường"
2012