[Nhật ký sáng tạo] 30s thông tin

Cái đoạn TVC này chính là lý do tôi viết bài này. Nó chỉ đơn thuần là 30s nói về thông tin khuyến mãi. Nhưng người ta vẫn làm cho nó hấp dẫn được:

Như ở bài trước tôi đã nói rằng ý tưởng quảng cáo chẳng qua là cách thức thể hiện lại thông điệp của sản phẩm một cách thú vị nhất.

Tuy nhiên cái rắc rối nhất chính là việc các bạn sáng tạo thường không thích những mẫu quảng cáo nói quá nhiều về sản phẩm, nhất là quảng cáo khuyến mãi vốn chứa rất rất nhiều thông tin trong đó.

Họ thích tạo ra những câu chuyện hay, những mẫu quảng cáo nói về lợi ích cảm tính hơn là thông tin sản phẩm.

Họ không hề thích những yêu cầu quảng cáo mà trong vòng 30 giây phải nói cho được hết thông tin mà các nhà tiếp thị mong muốn.

Trước hết hãy thông cảm cho các nhà tiếp thị, họ không thể cắt nó ngắn hơn được nữa.

Và sau đó tôi xin phê bình các nhà sáng tạo vì sự khó chịu này của họ. Với tôi, dù thông tin nào đi nữa, ngắn hay dài, khô khan hay hấp dẫn, nói về con người hay thuần về sản phẩm đều có thể tìm được những ý tưởng quảng cáo hay.

Thông thường, quảng cáo khó nhất là chỉ nói về sản phẩm không thôi. Nhưng nếu được làm một cách nghiêm túc, nó sẽ là những quảng cáo xuất sắc nhất.

Nguồn Tôi Yêu Marketing