Mẫu TVC Shooting Calendar Template

Đây là mẫu TVC Shooting Calendar với lịch quay phim và các hạng mục liên quan cụ thể theo từng ngày.

Shooting Calendar là bảng thông báo lịch trình làm việc cụ thể liên quan đến địa điểm quay phim, ngày xử lý hậu kỳ, thu voice, giao băng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo khoá học Khám phá Thế giới Quảng cáo TVC.