Lazada
2023
2022
2021
2020
17/07/2020
Bản tin Agency World #4 (7/2020): Lấy đà trở lại đường đua
2019
2018
05/02/2018
[Year-end Look Back 2017] Bảng xếp hạng Ngành hàng & Thương hiệu nổi bật trên Social Media
2017
2016
2015
2014