Webinar #17: Đầu tư vào kênh nào trong hệ sinh thái truyền thông mùa Mega? (Trần Anh Khoa)

Bạn là nhà bán hàng mới “lên sàn”, muốn đẩy mạnh kinh doanh trên TMĐT? Đầu tư như thế nào để mang lại hiệu suất tốt nhất cho các kênh truyền thông tại Lazada? Mời bạn lắng nghe chia sẻ từ anh Trần Minh Khoa, Vice President of Marketing Solutions tại Lazada.

Nội dung tài liệu:

  1. Hệ sinh thái các kênh truyền thông của Lazada từ nội sàn đến ngoại sàn (bao gồm các Giải Pháp Co-Branding – Super show /Livestream /PR.. đến các Giải pháp Tài trợ - Hiển thị/Hiển thị Sản phẩm/Tiếp thị Liên kết);
  2. Cách thức vận hành & Lựa chọn các giải pháp phù hợp;
  3. Kênh truyền thông nào sinh lợi với chi phí đầu tư phù hợp nhất cho từng ngành hàng để góp phần tăng doanh thu trong một kỳ Mega.

Xem lại webinar tại đây.