[Inforgraphic] 2017 năm khởi sắc của M&A

Năm 2017, thị trường M&A tại Việt Nam diễn ra sôi động với sự tham gia của cả nhà đầu tư nội và ngoại.

Thiết kế: Liên Hương

Lê Hải
Nguồn Người đồng hành