Spikes Asia
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
27/05/2014
"Trưởng thành từ cạnh tranh" cùng Cuộc thi Vietnam Young Spikes 2014
2013