Spikes Asia
2022
2021
2020
17/07/2020
Bản tin Agency World #4 (7/2020): Lấy đà trở lại đường đua
2019
2018
2017
2016
2015
2014
27/05/2014
"Trưởng thành từ cạnh tranh" cùng Cuộc thi Vietnam Young Spikes 2014
2013