Marketer Thành Toàn
Thành Toàn

Content and course editor @ Brands Vietnam

Spikes Asia Awards 2021 chính thức mở cổng dự thi

Spikes Asia Awards 2021 mở thêm các hạng mục mới bao gồm: Creative Strategy Spike và Industry Craft Spike cùng nhiều tiêu chí mở rộng khác.

Ngày 29/10/2020, liên hoan sáng tạo khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Spikes Asia chính thức mở cổng đăng ký cho các tác phẩm dự thi, diễn ra song song với Tangrams Strategy & Effectiveness Awards. Đây là hai giải thưởng danh giá tôn vinh những chiến dịch truyền thông sáng tạo, hiệu quả trong khu vực.

Spikes Asia 2021 có thêm hạng mục mới với tên gọi Creative Strategy Spike nhằm tôn vinh câu truyện đằng sau ý tưởng và tác động của việc hoạch định chiến lược lên sự thành công của thương hiệu. Các tác phẩm dự thi cần cho thấy cách thức độc đáo để làm sáng tỏ thách thức của thương hiệu hoặc kinh doanh, tư duy đổi mới và cách giải quyết vấn đề mang tính chuyển đổi.

Hạng mục Print & Outdoor Carft Spike sẽ được thay mới thành Industry Craft Spike nhằm tôn vinh năng lực cũng như kỹ năng cần thiết để triển khai ý tưởng sáng tạo vào thực tiễn.

Để phản ánh những sự thay đổi của toàn ngành và thị trường, nhiều tiêu chí mới được bổ sung vào danh mục giải thưởng. Culture & Context cũng được thêm vào 5 hạng mục của Spikes, bao gồm: Creative Effectiveness, Digital, Outdoor, Print & Publishing và Creative Strategy. Tiêu chí mở rộng này nhằm ghi nhận những chiến dịch ứng phó tốt với sự gián đoạn thị trường gây ra bởi các vấn đề địa phương/ khu vực/ toàn cầu.

Atifa Silk, Giám đốc Điều hành Spikes Asia, phát biểu về những thay đổi trên: “Các lĩnh vực, hạng mục và tiêu chí của Spikes Awards luôn được cập nhật liên tục để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của ngành sáng tạo Châu Á. Điển hình, Creative Strategy Spike được bổ sung nhằm nhấn mạnh cách mà chiến lược có thể nâng tầm ý tưởng sáng tạo. Spikes Awards và Tangrams Awards, hai giải thưởng đều tập trung vào truyền thông sáng tạo và hiệu quả tiếp thị, giúp thí sinh dự thi đánh giá đồng thời 2 yếu tố trên trong chiến dịch của họ”.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập spikes.asia.