T
Trâm Nguyễn

Content Editor @ Brands Vietnam

Công bố danh sách đoạt giải Tangrams tại Spikes Asia 2019

Tangrams là giải thưởng nhằm tôn vinh Chiến lược và Hiệu quả Sáng tạo. Năm nay, giải thưởng được tổ chức song song với Liên hoan Sáng tạo Spikes Asia 2019.

Mindshare và CHE Proximity Australia là hai agency dẫn đầu tại Tangrams. Hai đơn vị này đã được vinh danh vào ngày 26 tháng 9, tại Spikes Asia 2019.

Mindshare được xướng tên với danh hiệu Network of the Year, Mindshare China được tôn vinh cùng lúc là Media Strategy AgencyDigital Strategy Agency of the Year trong khi danh hiệu Effectiveness Agency of the Year thuộc về CHE Proximity Australia; cả Mindshare và CHE Proximity đều đoạt giải thưởng Platinum (Bạch Kim).

Mindshare và CHE Proximity Australia xuất sắc đạt giải thưởng danh giá tại Tangrams.

Tổng cộng có 74 giải thưởng Tangrams được trao gồm 2 giải Bạch Kim, 15 giải Vàng, 27 giải Bạc và 30 giải Đồng được lọc từ danh sách 135 giải thưởng và 444 đề cử.

9 agencies giành được 15 giải Vàng là:

  • Ace Saatchi and Saatchi Philippines
  • BBDO Thailand
  • CHE Proximity Australia (3)
  • Clemenger BBDO Australia
  • Grey Worldwide Malaysia (3)
  • Mindshare Australia (2)
  • Mindshare China
  • Mindshare India (2)
  • Mindshare Philippines

Danh sách các đơn vị thắng giải Tangrams 2019

Theo Campaign Asia