Agency pitch
2022
2021
2020
28/05/2020
Bản tin Agency World #3 (5/2020): Chi tiêu quảng cáo toàn cầu giảm mạnh giữa đại dịch COVID-19
2019
2018
06/12/2018
The Conservatives #1: Creative Testing
2017
28/09/2017
The PITCH Series - Phần 3: Những phương pháp thay thế Pitching
14/09/2017
The PITCH Series - Phần 2: Những nguyên tắc khi Pitching
08/09/2017
The PITCH Series - Phần 1: Pitch không ngọt ngào?
2016
2015
2014
25/09/2014
7 thói quen của một client "chất"
2013
17/10/2013
Bảng xếp hạng Agency thắng thầu - Tháng 8/2013, khu vực châu Á