Agency pitch
2019
2018
2017
28/09/2017
The PITCH Series - Phần 3: Những phương pháp thay thế Pitching
14/09/2017
The PITCH Series - Phần 2: Những nguyên tắc khi Pitching
08/09/2017
The PITCH Series - Phần 1: Pitch không ngọt ngào?
2016
2015
2014
25/09/2014
7 thói quen của một client "chất"
2013
17/10/2013
Bảng xếp hạng Agency thắng thầu - Tháng 8/2013, khu vực châu Á