Case study
2023
2022
13/01/2022
Brands Vietnam 2021 Review: Top 10 case-study được quan tâm nhất
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
10/04/2015
Johnnie Walker “YULU” Campaign: Hành trình Không ngừng bước tới của “ông già chống gậy”
06/03/2015
Hậu trường chiến dịch Apple “Think Different” kinh điển – Phần 1: Buổi họp đầu tiên với Steve Jobs
2014
18/02/2014
[Case-study] CloseUp "Walk of Love": Đại lộ tình yêu đầu tiên của Việt Nam
17/02/2014
[Case-study] Chiến dịch "Auto-complete Truth" của Liên hiệp quốc về Bình đẳng nam nữ
2013
06/09/2013
[Case Study] Fanta quảng cáo đột phá bằng print ad "Ăn được"
09/08/2013
[Case Study] Burberry "Kisses": Nhân bản hóa công nghệ và gửi nụ hôn thực qua công nghệ kỹ thuật số
26/07/2013
Review: Close Up "Tìm em nơi đâu" - Mổ xẻ một case-study về Viral Marketing
23/07/2013
Review: Chiến dịch Marketing "Dumb Ways To Die" [Giải Cannes Grand Prix 2013]
2012