business_center

Cơ hội nghề nghiệp Tất cả những vị trí tuyển dụng ngành marketing & advertising, từ client đến agency, từ PG đến CMO.

Marketer Nguyễn Anh Dũng
1,092
Marketer Nguyen Phuong Trang
[HCM][Client] HR1VN: Community Manager

Nguyen Phuong Trang27/12/2018

739
Marketer VietGate Communications
798
Marketer Trần Thanh Bình
850
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Account Executive

Trần Thanh Bình21/12/2018

857
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Graphic Designer

Trần Thanh Bình21/12/2018

856
Marketer Trần Thanh Bình
[HCM][Agency] Cloverads: Digital Marketing

Trần Thanh Bình21/12/2018

1,100
Marketer Ví điện tử MoMo
865
Marketer Ví điện tử MoMo
1,085
N
1,114
Marketer Zalo Careers
1,171
20
Marketer Zalo Careers
1,585
15
Marketer Nguyễn Thị Huyền Trang
820
T
[HCM][Agency] IRISGO: Digital Marketing Executive

Trần Thị Bích Diễm13/12/2018

1,018
Marketer Media Ventures Vietnam Group
[HCM][Agency] Blue Productions: Graphic Design Intern

Media Ventures Vietnam Group10/12/2018

1,471
1
Marketer Nguyễn Thanh Phước
[HCM][Client] InQ International: Video Editor

Nguyễn Thanh Phước10/12/2018

795
Marketer Nguyễn Thanh Phước
[HCM][Client] InQ International: Marketing Senior

Nguyễn Thanh Phước10/12/2018

1,113
Marketer Nguyen Phuong Trang
[HCM][Agency] HR1VN: Account Executive

Nguyen Phuong Trang05/12/2018

925