color_lens

Thiết kế Thương hiệu Bàn về thiết kế logo, brand identity, thiết kế bao bì, POSM và ấn phẩm thương hiệu.

Marketer Mai Hồng Ngọc
1,475
Marketer Mai Hồng Ngọc
2,141
1
Marketer Châu Ngọc Lân
1,457
Marketer Dương Kiều Diễm
2,608