explore

Chiến lược & Định vị Phân tích, tranh luận về định vị thương hiệu, chiến lược marketing & cốt lõi ngành hàng.

V
76
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
Học kinh doanh từ siêu anh hùng

Hoàng Tùng Mr Pizza26/05/2023

411
Marketer Hoàng Tùng Mr Pizza
1,238